Bài thuốc bí truyền chữa viêm đại tràng mãn

0
854

Bài thuốc bí truyền chữa viêm đại tràng mãn

Một số bài thuốc chữa viêm đại tràng mãn hiệu quả

Bài1: Bài thuốc bí truyền chữa  viêm đại tràng mãn, đau bụng, đi ngoài không đúng thời gian, phân lỏng.

10 Bào khương 10 Mộc hương 10
Nhân sâm 10 Bổ cốt chỉ 10 Bạch thược 10
Hoàng kỳ 10 Đang quy 10 Nhi trà 10
Bạch truật 10 Nguyên hồ 10 Xích thạch chỉ 10

Sắc 15 phút. Chắt lấy nước, còn bã đổ thểm nước, sắc tiếp 15 phút. Lọc bỏ bã. Hoà lẫn 2 nước thuốc, chia đều uống. Ngày 1 thang

Bài2: Bài thuốc bí truyền chữa Viêm đại tràng mãn

Bổ cốt chỉ 20 Địa du 10
Đẳng sâm 20 Bạch thược 15 Trần bì 10
Bặch truật 20 Bạch biển đậu 15 Can khương 10
Ngũ vị tử 20 Hoa hòe 15 Cam thảo 10

 

Cách sắc uống như bài 1, ngày 1 thang

Bài3: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng mãn

Mộc hương 15 Khổ sâm 10
Vỏ thạch lựu 20 Bạch truật 15 Trần bì 10
Bạch chỉ 15 Ô mai 15 Cam thảo 10
Hoàng kỳ 15 Can khương 10

 

Cách sắc uống như bài 1. NGày 1 thang

Bài 4: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng hơi sốt

Thái tử sâm 30 Cam thảo 6
Phục linh 20 Bạch truật 30 Sơn dược 20
Hoàng kỳ 20 Cát căn 9 Can khương 9

 

Bài 5: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng cả nóng lạnh xen kẽ

Bạch đầu ông 10 Hoàng bá 9
Ý dĩ 20 Ô mai 10 Phụ tử 6
Bạch truật 12 Hoàng liên 10 Lá ngải 6
Bạch thược 12 Bào khương 9 Cam thảo 6

 

Bài 6: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng mãn tính

Xa tiền tử 12 Đẳng sâm 15
Mẫu lệ 30 Bạch biển đậu 12 Phụ tử 15
Chỉ xác 20 Sơn dược 12 Mộc hương 6
Ý dĩ 20 Bạch truật 9 Trần bì 6
Bào khương 15 Hoàng liên 9

 

Bài 7: Bài thuốc bí truyền chữa  viêm đại tràng tỳ vị hư nhược

Bạch thược 10 Ngô thù du 5
Bạch truật 10 10 10 5
Bạch biển đậu 10 Mộc hương 5 Cam thảo 3
Xa tiền tử 10 Hậu phác 5 Bạc hà 5

Bài 8: Bài thuốc bí truyền chữa Viêm đại tràng mạn

Mạch môn đông 15 Trần bì 10
Phục long can 60 Đang quy 15 Sài hồ 10
Đẳng sâm 30 Thương truật 10 Thăng ma 10
Hoàng kỳ 30 Bạch truật 10 Ngũ vị tử 6

 

Cách sắc uống như bài 1. Ngày 1 thang.

Bài 9: Bài thuốc bí truyền chữa  viêm đại tràng

Từ tử 9 Hoàng liên 3
Đẳng sâm 12 Mộc hương 9 Nhục quế 3
Bạch truật 12 Bạch thược 9
Anh túc xác 12 A giao 6

 

Cách sắc uống như bài 1. Ngày 1 thang.

 

Bài 10: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng mãn

Đang quy 90 Bào khương 30
Xích thạch chỉ 30 Cát cánh 30 Phụ tử 30
Phụ tử 90 Vỏ thạch lựu 30 Nhục quế 30
Hoàng kỳ 90 Xuyên luyện tử 30 Hoàng liên 30
Nhục khấu 90

Bài 11: Bài thuốc bí truyền chữa  VIêm đại tràng mãn, đi ngoài

Phụ tử 15 Can khương 9
Thiên hiên thái 15 Hoàng bá 15 Hoàng liên 3
Đẳng sâm 15 Đang quy 15
Ô mai 15 Từ tử 9

Bài 12: Bài thuốc bí truyền chữa  viêm đại tràng mãn

Trần bì 12 Đại phục bì 10
Thất yểu tán 12 Đẳng sâm 12 Mộc hương 10
Phục linh 12 Bạch truật 12 Bạch biển đậu 10
Hải tảo 12 Thần khúc 10 Hạ khô thảo 10
Sài hồ 5

 

Bài 13: Bài thuốc bí truyền chữa  Viêm đại tràng mãn

Bạch thược 10 Trần bì 10
Đẳng sâm 10 Phòng phong 10 Cam thảo 6
Bạch truật 10 Sơn tra 10 Bào khương 3
Mộc hương 10 Thần khúc 10

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên