BÀI BÌNH CAN CHỨNG

0
876

Lá chanh hoặc lá Quýt hôi, Lá Xuyên tiêu, hoặc Lá Cam sành hay lá Bưởi 12 – 20g

Lá Gai 18 – 20g

Lá Cối xay hoặc Tinh tre 6 – 10g

Phèn phi hoặc lá Chua me đất 2,5 – 5g

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chủ trị:

Các chứng bệnh thuộc gan hoặc cảm cúm nóng lạnh, mất ngủ, đau đầu, tức ngực, lưỡi vàng, miệng đắng, nôn ói, táo bón, tiểu tiện vàng đỏ sẫm.

Cách dùng, liều lượng:

Dùng dạng thuốc tán, thuốc hoàn hay thuốc thang.

Thuốc tán, hoàn tuỳ tuổi ngày uống 4 * 8 – 12g, chia làm 2 lần uống với nước chín nguội.

Thuốc thang ngày sắc uống 1 thang.

Kiêng ky.:

-Kiêng ăn đường kinh, mỡ lợn, trứng.

Các chất kích thích: Rượu, chè, thuốc lá, thuốc lào, các chất cay nóng (ớt, hạt tiêu, tỏi…)-Người tỳ vị hư hán, ỉa chảy không dùng.

Cách gia giảm khi sử dụng bài Bình can trong điều trị các chứng bệnh:

BÌNH CAN GIA VỊ 1

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Vỏ Núc nác 12 – 20g
Lá Mơ lõng 20 – 30g

Chủ trị:

Chứng hoàng đản

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 2

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Nhân trần16 – 20g

Củ Ráy12 – 20g

Chủ trị:

Chứng viêm gan do virus

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 3

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Cải trời

Ồ rô cạn hoặc ồ rô nước 12 – 16g

Rễ Rau ngót16 – 20g

Củ Cói (Thuỷ hương phụ) 10 – 12g

Nàng nàng(cây Trứng ếch)16 – 20g

Chủ trị:

Chứng viêm gan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh 12-20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5- tOg
Cây Hàn the 6- 12g
Cây Ô rô cạn hoặc Ô rô nước 12 – 16g
Cãy cải trời 20′ 40g
Củ Cói hoặc Hương phụ 10 – 12g
Rễ Rau ngót 16 – 20g
Ngũ gia bì 20 – 40g
Lá Quýt hôi
Tầm xoọng 20 – 30g
Tinh tre 6- 10g

Chủ trị:

Chứng sơ gan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào BOOml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 5

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Lá Cam sành 12- 16g
Củ Ráy 16 – 20g
Cỏ Hàn the 4 – 6g
Tiểu hồi (hạt Thìa tà) 8 – 12g
ô long vĩ (Bổ hóng bếp) 6-8g
Hương phụ (lá) 30-100g

Rễ Xuyên tiêu (cây Trưng) 16 – 30g

Chủ trị:

Sơ gan cổ trướng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Mật lợn chế 10g

Xuyên tiêu10g

Cám gạo mới(loại hết trấu rang thơm)20g

Các vị sấy khô tán bột mịn, luyện hồ làm viên bằng hạt đậu xanh.

Ngày uống 6 – 10g, chia làm 2 lẩn uống với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 6

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5-5g
Rau Má 20 – 30g
Cỏ Nhọ nồi 16 – 30g
Lá Mơ lông 16 – 20g
Hà thủ ô írắng 12 – I6g

Chủ trị:Ngày uống 1 thang.

Chứng táo bón thuộc (nhiệt táo).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

BÌNH CAN GIA VỊ 7

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Rễ Xuyên tiêu16 – 20g

Củ Cói10 – 12g

Bột Lưu huỳnh4 – 6g

Chủ trị:

Chứng táo bón thuộc thể hàn (hàn táo).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 8

Lá Chanh12 -20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phí2,5 – 5g

Ngải cứu12 – 16g

Củ Sả16-20g

Ổi khương (Gừng tươi nướng) 16 – 20g

Lá Hương phụ (Cỏ gấu) 16 – 20g

Chủ trị:

Chứng ỉa lỏng (tiêu chẩy) phân trắng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sẳc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Nếu kèm chứrig vàng da gia thêm:

Nhân trần12-16g

Chi tử sao cháy12-16g

BÌNH CAN GIA VỊ 9

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Củ Cói16 – 20g

Củ Sả16 – 20g Chủ trị:

ỉa phân loăng nát, vàng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc iấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 10

Lá chanh Lá Gai

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Củ sả16-20g

Lá Mơ lông16 – 20g

Xuyên tiêu8-12g

Hạt thìa là (Tiểu hổi) 12-16g

Chủ trị:

ỉa phân sống, tanh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 11

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá cổi xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Mơ lông (tươi)100g

Lá Phượng vĩ(cỏ Seo gà) tươi 200g

Cỏ Hàn the (tươi)100g

Dây Kim ngân (tươi) 50g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị để tươi cho vào 1000ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÍNH CAN GIA VỊ
Lá Chanh 12- 20g
Lả Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 -5g
Rau Sam 30g
Lá Md lông 30g
Cỏ Sữa (lớn hay nhỏ lá) 30g
Cỏ Nhọ nồi 30g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị để tươi cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Lá Từ bi 12- 16g
Chi tử 12- 16g
Rễ Cúc tần 12- 16g
Cát căn 12- 16g
Cỏ Bẳc (Cỏ Màn chău) 12- 16g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ có kèm sốt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 14

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Củ Sả 20g
Hạt Chuối rừng 12- 16g
Quả Ré 12 – 16g
Binh lang 8- 12g

Chủ trị:

Chứng hàn lỵ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nưác, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 15

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lả Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Hương phụ 50 – 10Og

Nam mộc hương12-16g

Chủ trị:

Đau bụng đầy hơi, ợ hơi.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 16

Lá Chanh12-20g

Lá gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ô tặc cốt (chế bỏ màng cứng) 10 – 16g

Cây Dạ cẩm20 – 30g

Lá Khôi12 – 16g

Lá Khổ sảm12- 16g

Ngải tượng (củ Bình vôi) 16 – 20g

Bồ công anh12 – 16g

Chủ trị:

Viêm loét dạ dày – tá tràng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 17

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Dạ cẩm 20 – 30g

Rau Dừa nước20 – 30g

Ngải tượng12 – 16g

Chủ trị:

Vièm loét dạ dày – tá tràng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc^hêm vào nước thuốc:

Bột Nghệ vàng16 -20g

Mật ong30 – 40g

quấy đều. Chia uống 2 lần (sáng, chiều).

Trường hợp có chảy máu dạ dày thì uống thêm:

Da Trâu đốt tổn tính 30 – 40g

Ồ long vĩ4 – 6g

Sắc ngày uống 1 lần đến khi ổn định thì thôi.

BỈNH CAN GIA VỊ 18

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 -5g
Vỏ Gáo vàng
(nam Hoàng cầm) 16 – 20g
Cẩu tích 20 – 40g
Mùn Tranh nhà 10 – 12g
Hạt Mướp đắng 6- 12g
Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Hạt Sen 20 – 40g
Cẩu tích 20 – 40g

Củ Súng20 – 40g

Kim cang20 – 40g

Chủ trị:

Chứng đái nhiều, đái nhạt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1ữ00ml nước, sẳc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 20

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Xích đồng nữ60 – 100g

Cẩu tích20 – 30g

Củ Sả40 – 60g

Rau Dừa nước 20 – 30g Chủ trị:

Chứng đái trắng đục ( đái dưỡng chấp).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000ml nước, sắc lấy 200nr nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 21

Chứng đái buốt, đái ra máu, đái rắt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 22

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2.5-5g
Gừng tươi nướng 1

ro

(b

Tinh tre (Trúc nhự) 10-12g

Chủ trị:

Phụ nữ có thai nôn, oẹ

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, uống cùng với 10ml nước ép Gừng tươi và 10ml nước ép vòi Măng tre tươi.

BÌNH CAN GIA VỊ 23

Lá Chanh 12′ 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phí 2,5-5g
Bán hạ chế 8 – 12g
Tinh tre 10-12g
Đất lòng bếp
(Phục long can) 8- 16g

Chủ trị:

Nôn khan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 24

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần, mỗi lần 100m! uống cùng với nước ép Gừng tươi và Hành tươi (mỗi thứ 50g trộn lẫn giã nát ép lấy nước).

BÌNH CAN GIA VỊ 25

Lá Chanh 12 -20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Địa liền 6 – 8g
Rễ Rau ngót 16 – 20g
Củ Sả 12 -16g
Sọ quả Xoan
(Khổ luyện thạch) 8 – 12g

Chủ trị:

Chứng khó thở, tức ngực, hen suyễn của người già,

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

:

.

BÌNH CAN GIA VỊ 26

Lá Chanh 12 * 20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Gừng tươi 5 lát
Nước vòi Mãng tre tươi 10ml
Đậu xanh tán sống 4g
Hồ tiêu tán 2g
Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Bách bộ 15- 20g
Tinh tre 10- 12g

Chủ trị:

Chứng khó thở, tức ngực, hen suyễn của người già.

Cách dùng, liều lượng:

Gừng tươi giã nát, trộn với bột Đậu xanh, Hồ tiêu nước vòi Măng tre để riêng.

Các vị khác cho vào 300ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần uống cùng

với Gừng tươi, bột Đậu xanh, bộtHồ tiêu và nước vòi Măng tre.

BÌNH CAN GIA VỊ 27

Lá Chanh 12-20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Nhân trần 12- 16g
Xương bố 12- 16g
Ngải tượng 12-16g
Bách bộ 20 – 30g

Chủ trị:

Hen, suyễn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang. Kết hợp uống thêm nước ép Bèo cái 200g, nước ép Chanh quả (1 quả) trộn với 40ml Mật ong. Trường hợp lên cơn hen cấp tính, cắt cơn tạm thời bằng:

Bột tạo giác (sao)5g

Bột tế tân5g

trộn đều thổi ít một vào mũi khi lên cơn rối tiếp tục uống bài Bình can gia vị 27 như trên.

BÌNH CAN GIA VỊ 28

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 20 – 30g
Phèn phi 2,5 – 5g
Lá Bòi lời hương
(Thiên đầu thống) 8 – 12g
Lá Mơ lông 10- 12g
Vỏ Núc nác 8- 12g

Chủ trị:

Đau nhức hai bên thái dương.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 30

Lá Chanh 12- 20g
Lả Gai 18 ‘ 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Củ Dứa dại 8- 12g
É tía (Hương nhu tía) 8-12g
Lá thiên đầu thống 16 – 30g
Dãy tơ hổng 16 – 30g
Lá chanh O)

o

CM

1

04

Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2.5 – 5g
Xương bồ 8- 12g
Sa nhân 6-8g

Chủ trị:

Đau nhức sau gáy.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày

Ngày uống 1 thang.

Chủ trị:

Đau nhức đỉnh đầu

Cách dùng, liều lượng:

Xương bồ, Sa nhân tán bột mịn để riêng.

Các vị khác cho vào 400m1 nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần kèm với bột Xương bồ, Sa nhân.

BÌNH CAN GIAVỊ 31

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Dạ minh sa 8-12g
Lá Thiên đầu thống 8-12g

Cúc hoa8 – 12g

Ổ long vĩ4 – 6g

Rau Má20 – 30g

Chủ trị:

Đau nửa đẩu vào buổi sáng thuộc nhiệt ctìtrtig.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 34

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10 g
Phèn phi 2,5 -5g
Cẩu tích 20 – 30g
ồ long vĩ 4 – 6g

Chủ trị:

Đau mắt có màng, có mộng.

BÌNH CAN GIA VỊ 32

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai CO

1

K>

o

CO

Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 -5g
Thài lài (tía hoặc trắng) 12- 16g
Lá Bồ kết 8-12g
Cúc hoa 8- 12g

Chủ trị:

Đau mắt đỏ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIAVỊ 33

Lá Chanh 12-20g
Lá Gai 18 * 10g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Quyết minh tử 20 – 30g

Cách dùng, liều lượng;

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml uống thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày. Kết hợp uống thêm 10g Cao Dê.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 35

Lá Chanh12-20g

Là Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Vừng đen12 – 16g

Rau Má16 – 20g

Lá Vông8-10g

Ngải tượng16-20g

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do táo bón.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 36

Chủ trị:

Đau mắt trắng.

Cách dùng, liếu lưọng:

Các vị cho vào 600 ml sắc (ấy 200 ml nước thuốc chìa uống 2 lấn trong ngày.

Kết hợp uống thêm 10 g Cao Dê.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Vổ Núc nác 12- 16g
ô long vĩ 6-8g
Rau Má 16 – 30g

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do can khí uất.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 37

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Ngải tượng 16 – 20g
Thổ phục linh 20 – 30g
Dây tơ hồng 20 – 30g

BÌNH CAN GIA VỊ 39

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Lá Chè xanh

Giun đất (mổ rửa sạch đất) 40 – 60g

Cây Chuối non một đoạn dài 50 cm

Chủ trị:

Sốt cao co giật

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị nhồi vào giữa ruột cây Chuối non, đem đốt trên lửa (đôt giữa đoạn chuối có nhồi thuốc) đến khi đoạn cây Chuối chín mềm, bỏ ra vắt lấy nước uống.

Ngày vắt nước uống 1 lần.

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do căng thẳng thần kinh (tâm thần).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 150 ml nước thuốc, cho thêm vào 40 – 50 ml nước ép lá Tía tô đất tươi chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 38

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – lOg
Phèn phi 2,5 – 5g
Trắc bách diệp 20 – 30g
Cỏ Mực 20 – 30g
Lá huyết dụ 20 – 30g

Chủ trị:

Chứng nục huyết (chảy máu cam).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc uống.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 40

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi

Nước ép cây Chuối hột tươi 80 ml Nước ép cày Thài lài 20 ml Nước ép dịch quả Chanh 20 ml Mật ong50 ml

Chủ trị:

Sốt cao co giật.

Cách dùng, liều lượng:

Bài Bình can sắc riống vối 300 ml nưác lấy 100 ml nước thuốc, hoà lẫn với các nước ép Chuối hột, Thài lài, Chanh quả và Mật ong uống trong khi đang sốt cao.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 41

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18-20g
Lá Cối xay 6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Thảo quả (đập bỏ vỏ) 12- 16g

Binh lang8 -12g

Lá Thường sơn (sao rượu) 16 – 20g

Chủ trị:

Chứng sốt rét cơn do muỗi truyền.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Chú ý:

Nếu dùng lá Thường sơn tía thì phải tước bỏ gân lá và cọng để tránh gây nôn.

BÌNH CAN GIA VỊ 42

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lòng đỏ trứng Gà luộc chín 1 quả

Gừng tươi nướng, giã nhỏ 20 – 30g

Mật ong20 – 50 ml

Chủ trị:

Chứng sốt phát ban.

Cách dùng, liều lượng:

Bài Bình can sắc riêng với 300ml nước, lấy 100ml nước thuốc, để riêng.

Lòng đỏ trứng Gà luộc, Gừng tươi, Mật ong trộn lẫn uống với 100ml nước sắc Bình can và 50ml Nhân trung hoàng lọc trong.

BÌNH CAN GIA VỊ 43

Lá Chanh 12′ 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Cây Mùi tầu 16- 20g
Cây Nọc sỏi 10- 12g

Chủ trị:

Chứng bệnh sởi.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 400 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, uống.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp xoa ngoài da khắp người bẳng rượu hạt mùi:

Hạt Mùi30g

Rượu trắng50ml

Hạt Mùi giả dập cho vào rượu đun nóng lên, bọc trong miếng vải hay miếng gạc sạch, chà sát lên khắp người (chà từ đẩu mặt xuống tới chân cả trước và sau người để thúc sởi mọc đều và chống biến chứng vào đường hô hấp và tiêu hoá).

Khi sởi đã bay cho uống tiếp Bài Bình can gia thêm các vị:

Lá Mùi tàu16-20g

Lá Húng chanh12-16g

Lá Giấp cá12-16g

Tất cả các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 150 ml chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 44

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2.5- 5g
Kinh giới 16- 20g
Cảm cúm mùa xuân gia:
Bạc hà 12- 16g
Cảm cúm mùa hạ gia:
Hương nhu 16 – 20g
Cảm cúm mùa thu gia:
Tía tô 12-16g
Cảm cúm kèm sốt gia:
Địa liền 10- 12g
Bạc hà 12- 16g
Cúc tần 12 – 16g

Chủ trị:

Chứng cảm cúm.

Cách dùng, liều lượng:

Cảm cúm mùa đông gia;

Tất cả các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 45

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Coi xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Lá Sen 12- 16g
Lá Dâu 12 – 16g
Xương bồ 12- 16g
Bách bộ 16 – 20g
Mạch môn 16 – 20g

Chủ trị:

Chứng ho khan (ho gió).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Nếu ho về mùa đông thì gia thêm:

Gừng tươi nướng 6 -1 Og

BÌNH CAN GIA VỊ 46

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Sen16-20g

Rẻ Quạt (củ)10 – 16g

Củ Sả10 – 12g

Bán hạ chế10 – 12g

Lá Gai (tẩm nước tiểu sao) 30 – 40g

Chủ trị:

Ho có đàm (viêm phế quản)

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưóc thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 47

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Tang bạch bì
(tẩm mật sao) 10- 16g
Bách bộ 16- 30g
Củ Rẻ quạt 10- 16g

Chủ trị:

Ho, viêm họng hạt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm thuốc hoàn sau:

Hương nhu tía30g

Chua me đất30g

Ngũ bội tử10g

Các vị sấy nhẹ lửa hoặc phơi khô tán bột mịn, luyện mật ong làm hoàn bằng hạt ngô.

Ngày ngậm 3-4 lân, mỗi lần 1 – 2 hoàn.

BÌNH CAN GIA VỊ 48

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai (tẩm nước tiểu sao) 20 – 30g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Bách bộ 20 – 30g
Mạch môn (bỏ lõi) 16 – 20g
Cỏ dòi (Bọ mắm) 16- 20g

Chủ trị:

Chứng ho lâu năm (do lao).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 m! nước sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 49

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2.5 – 5g
Bổ công anh 16-20g
Rẻ quạt 10- 12g
Vòi voi 10- 12g
Cam thảo nam 10- 12g
Củ Dứa ăn quả (củ Khóm) 12 – 15g
Sài đất 10 – 16g
Gừng tươi nướng 8- 12g

Chủ trị:

Chứng ho do viêm hạch hạnh nhân (vièm Amidan), viêm họng hạt có mủ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 50

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Vỏ cây Gạo (Mộc miên bì) 16 – 20g
Thổ phục linh 16-20g
Kim ngân 16′ 20g
Cáy Cứt lợn 12- 16g
Gốc Rạ tươi {Gốc cây lũa) 12 – 16g

Chủ trị:

Chứng thuỷ đậu, bỏng dạ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chìa uống 2 lần trong ngày. Kết hợp uống thêm hoàn Kê khương đường:

HOÀN KÊ KHƯƠNG ĐƯỜNG

Bột Gừng khỏ200 g

Trứng gà25 quả

Bột Phèn phi6g

Kẹo mạch nha đủ làm hoàn

Chủ trị:

Sốt cao mê sảng, tay chân đập, lăn lộn không ăn, không ngủ, hoặc ngủ lơ mơ, mắt nửa nhắm, nửa mở; không mó hôi, hoặc toát mồ hôi hoặc sáng sớm thì tỉnh táo, xế chiều thì mê mệt, mạch xung dương sụt.

Cách dùng, liều lượng:

Trứng gà lấy cả lòng đỏ, lòng trắng trộn với bột Gừng bột Phèn phi, đồ chín, lấy ra (hái mỏng sấy khó, tản bột mịn, luyện với kẹo mạch nha (đã thắng thành châu) làm hoàn 8- 12g.

Ngày uống 1 -2 lần mỗi lần 1 – 2 hoàn.

Uổng với nước chín.

BÌNH CAN GIA VỊ 51

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6- 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Vỏ câyTầm duột 12-16g

Lá Cải trời 16- 30g Lá Bạc thau (Bạc sau) 10-14g

Vỏ cây Vông đổng 16-30g

Vỏ cây Gạo16 – 30g

Chủ trị:

Tràng nhạc, lao hạch.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 52

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lả Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2.5 – 5g
Ngải cứu 10 – 20g
Lá Sung 16- 20g
Mãng Sậy 12 – 16g
Xích đổng nữ 12- 16g
Đặu đen 8- 10g
Hương phụ chế 10 – 12g

Thuỷ xưong bồ50g

Lá Quýt hỏi50g

Tô mộc50g

Tiết lợn (đồ chín) khô100g

Chủ trị

Chứng kinh nguyệt không đều, xấu.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 100 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngáy uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 53

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5-5g
Nghệ vàng 16- 20g
Măng Sậy 16 – 20g
Chó đẻ răng cưa 30 – 40g
Lá Sung 16- 20g
Hương phụ chế 10- 16g

Chủ trị:

Phụ nữ không có kinh nguyệt (chứng vỏ kinh).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 m! nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uổng 1 thang.

Kết hợp uống thêm 10 g Trật đà hoàn:

TRẬT ĐẢ HOÀN

Cây Dền gai (đốt tồn tính) 50g Lá Gai50g

Mo nang tre (đốt tồn tính) 20g Phèn chua10g

Vỏ Chuối chín (đốt tốn tính) 20g Mần tưới (Trạch lan)20g

Ồ long vĩ (chế) 100g

Củ Nghệ vàng (tẩm giẩm, rượu, đồng tiện sao) 10g

Các loại bệnh “Trật đả ứ huyết” do bị đánh đập, vấp ngã, bị thương, lao động năng bị tụ máu tím bầm ở các bắp thịt.

Cách dùng, liều lượng:

Tố mộc cho vào nước, sẳc thật đặc để riêng.

Các vị khác phơi, sấy khô tán bột mịn, trộn với rượu nước tiểu trẻ em, giấm (ba thứ tượng bằng nhau) ướt sển sệt, sấy khô, nghiền ra trộn vãi nước sắc Tô mộc, lại sấy khô và tán lại thành bột mịn, luyện mật làm hoàn bằng hạt ngô.

Mỗi lần uống 8 – 12g với nước chín.

BÌNH CAN GIA VỊ 54

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Xích đồng nữ 20 – 30g
Lá Bạc sau (thau) 20 – 30g
Vỏ cây Gạo 16 – 20g
Thường nhĩ tử 16-20g

Chủ trị:

Phụ nữ mắc chứng khí hư xích bạch đới.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc iấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 55

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi ‘ 2,5 – 5g
Củ Gai 16 – 20g
Cành Tía tô 16 – 20g

Hắc đậu8 – 10g

Bẹ mèo cau (Bẹ ôm buống cau) 10 – 12g

Ngải cứu16 – 20g

Chủ trị:

Động thai.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngáy uống 1 thang.

Nếu động thai kèm thêm chảy máu, rong huyết kéo dài thì gia thêm:

Trắc bách diệp (sao qua) 16 – 20g

Huyết dụ10-12g

Cỏ Nhọ nổi (sao qua) 16-20g

BÌNH CAN GIA VỊ 56

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Rễ rau ngót100 – 200g

Huyết dụ30 – 60g Chủ trị:

Chủ trị:

Sản phụ sau khi sinh sót nhau (Rau thai).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, uống cùng với 3 thứ sau;

Nưác ép cây Thài lài 80 – 100ml

Giấm thanh 30 – 50 ml

Nước Tiểu trẻ em mới tiểu 80-100ml

Tất cả uống 1 lần trong ngày.

Tiếp tục uống, khi nhau đã ra thì thôi.

BÌNH CAN GIA VỊ 57

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi

ô long vĩ8 -12g

Nước Tiểu trẻ em 10 – 20ml

Giấm thanh20- 30ml

Đường trắng 30 – 40g

Chủ trị:

Chứng sẩy thai băng huyẽt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 300 ml nước, nấu sôi chắt ra để lắng chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 đến 2 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 58

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ngải cứu(tẩm nước tiểu sao cháy) 20 – 40g

Lá cây Gạo {sao cháy)20 – 40g

Ô long vĩ8 – 12g

Chủ trị:

Chứng sẩy thai, băng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị tẩm sao, sao sấy giòn tán bột mịn.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 – 15g, uống với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 59

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Bạch đồng nữ ô long vĩ Lá Huyết dụ Trẳc bách diệp Củ Gai Cỏ Nhọ nồi

Chủ trị:

Các chứng khái huyết, bàng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc láy 200 ml nước thuốc, chia uổng 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 60

Lá Chanh12-20g

Lá Gai (sao cháy) 20 – 30g

Lá Cỏi xay6 – 10g

Ngải cứu (tẩm nước tiểu sao cháy) 30 – 40g

ô long vĩ8 – 12g

Chủ trị:

Các chứng khái huyết, băng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị tẩm sao, sao sấy giòn tán bột mịn:

Ngày uống 2 lấn, mỗi lần uống 10 -15g, uống với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 61

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 ~ 5g
Sọ quả Xoan
(Khổ luyện thạch) 8-12g
Hạt Sen 16 – 30g
Củ Súng 8- 12g
Thỏ ty tử 16 – 20g
Kè nội kim 10- 12g

Chủ trị:

Chứng di tinh, mộng tinh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 62

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Khổ luyện thạch
(sọ quả Xoan) 8- 12g
Liên nhục 16 – 30g
Khiếm thực 8- 12g
Thỏ ty tử 16 – 30g
Kê nội kim 10- 12g
Phá cô’ chỉ 16 – 20g
Tía tô 8 – 12g
Hạt Thìa là (Tiểu hối) 8 – 12g
Lá Mùi tàu 8 – 12g
Giá Đậu xanh 8- 16g

Chủ trị:

Chứng lãnh tinh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 mt nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 63

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5-5g
Ba kích (bỏ lõi) 16 – 20g
Phá cô’ chỉ 16 -2Gg
Bột Cà phê 8- 10g
Cao lỏng Rễ cau (tỷ lệ 1/1) 10 – 20ml
Bột Hố tiêu 8 – 10g

Chủ trị:

Chứng liệt dượng, phòng sự yếu {thiểu năng sinh lý).

Cách dùng, liều lượng:

Cao lỏng Rễ cau, bột Hồ tiêu để riêng.

Các vị khác cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Khi uống trộn lẫn với Cao lỏng Rễ cau và bọt Hổ tiêu.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 54

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5-5g
Xích đồng nữ 40 – 60g
Cẩu tích 20 – 40g
Đỗ trọng 12- 16g
Hắc đậu 20 – 30g
Dây đau xương 20 – 30g

Chủ trị:

Thận hư; Đau lưng, gối mỏi, tai ù.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 65

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18-2Gg

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ồ long vĩ8-12g

Cỏ Nhọ nồi16 – 20g

Hoa Mào gà đỏ16’20g

Da Trâu đốt tồn tính 10 – 12g

Chủ trị:

DỊ ứng nổi ban xuất huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nưâc, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

BÌNH CAN GIA VỊ 66

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Côi xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Xích đậu 16- 20g
Kim ngân 20 – 30g
Thương nhĩ tử 20 – 30g
Dị ứng nổi da đò.

Chủ trị:

Dị ứng nổi da đỏ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 67

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18- 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Nàng nàng20 – 30g

Vỏ Núc nác12 – 16g

Hy thiêm10-12

Chủ trị:

Dị ứng nổi mẩn ngứa, nứt nẻ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang

BÌNH CAN GIA VỊ 68

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lả Cối xay 6- 10g
Phồn phi 2,5-5g
Đơn mặt quỷ 20 – 30g
Thương nhĩ tử 20 – 30g
Trinh nữ 12- 16g

Chủ trị:

Dị ứng nổi mẩn to, có kèm sốt, đau bụng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lây 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 69

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 2Qg
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Vỏ Cây gạo 20 – 40g
Bồ công anh 12- 16g
Kinh giới 12- 16g
Cải trời 20 – 40g
Rau Má 20 – 30g

Chủ trị:

Nổi mẩn ngứa do lảo (huyết táo sinh phong).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 70

Là Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Lá Bạc sau 20 – 30g
Kim ngân 16 – 20g
Sài đất 16- 20g
Thương nhĩ tử 16 – 20g
Vỏ Cây gạo 16 – 20g

BÌNH CAN GIA VỊ 71

Lá chanh12 – 20g

Lá gai18-20g

Lá cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Bạc sau20 – 30g

Kim ngân16 – 20g

Sài đất16 – 20g

Thương nhĩ tử16-20g

Vỏ Cây gạo16 – 20g

Dây Tơ hổng xanh 16-20g

Chủ trị:

Chứng nhiễm khuẩn da.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sẳc lấy 200 ml nước thuốc chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 72

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2.5 – 5g
Lá Rau ngót 30 – 40g
Địa liền 30 – 40g

Chủ trị:

Giải độc rượu và say rượu.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

BÌNH CAN GIA VỊ 73

Chủ trị:

Chứng ghẻ lở.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Rau Mả 16 – 20g

Cà gai hoa tím30 – 40g

Ngải cứu16-20g

Lá Sung16 – 20g

Lá Vông nem16-20g

Chủ trị:

Chứng động kinh ở người lớn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 75

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 -5g
Cà gai hoa tím 16 – 20g
Hy thiêm 16 – 20g
Củ dứa dại 12- 16g
Rễ Cỏ xước 12- 16g
Dây đau xương 12- 16g
Cây Lá lốt (toàn cây cả rễ) 12 – 16g

BÌNH CAN GIA VỊ 74

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Hoa kinh giới 10 – I2g
Câu đằng 10 – 12g
Thuyền thoái 8- 10g

Chủ trị:

Trẻ em bị động kinh

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 m! nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Trường hợp người bệnh ở dạng “Chân hàn giả nhiệt” thì cho uống kết hợp:

TRỤC HÀN DẲNG KINH TỦU

Bột HỒ tièu 10g
Bột Quế thanh 10g
Bột Đinh hương 10g
Bột Can Khưang 10g
Rượu trắng tốt 100ml
Các bột ngâm trong 5 – 7 ngày.

Mỗi lần uống 20 – 30 giọt hoà vào 30 ml nước chín nguội.

Chủ trị:

Chứng phong tê thấp.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc uống, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 76
Lá Chanh 12-20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Cà gai hoa tím 20 – 30g
Kim cang (Tý giải) 30 – 40g
Thổ phục linh 12-16g
Rễ Đinh lãng (sao) 20- 16g
Dáy tơ hổng 12- 16g
Rễ Bạch hoa xà (sao vàng) 12 – 16g
Dây đau xương 12- 16g

Chủ trị:

Chứng bại liệt (bán thân bất toại).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 íĩil nưốc thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý: Có thể uống kết hợp thêm:

Trật đả hoàn10g/ ngày

Cao dê10g/ngày

BÌNH CAN GIA VỊ 77

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2.5 – 5g
Kim cang 20 – 40g
Đinh tăng (cù) sao 20 – 40g
Chủ trị:

Chứng tê ngoài da.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp giã nhỏ 1g Ngũ bội tử đắp vào rốn và cho uống thêm 10g (Bột lá Dâụ, Vừng đen, Vỏ trứng gà nỏ rổi; ba vị lượng bằng nhau sấy khô tán bột mịn) hoặc cho ăn thêm canh Trai + lá Dâu.

BÌNH CAN GIA VỊ 80

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 78

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Cày Lá lốt16- 20g

Đơn Gói hạc16-20g

Rễ cỏ xước16-20g

Chủ trị:

Chứng ra mồ hôi chân tay.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chìa uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh 12 * 20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Cối xay 6-10g
Phèn phi 2,5-5g
Lá Dâu 10- 12g
Củ Cói 8- 12g

BÌNH CAN GIA VỊ 79

Chủ trị:

Chứng trẻ em ra mồ hói trộm.

Lá Chanh 12 – 20g
Lả Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Củ sả (nướng) 12- 16g
Củ Cải (sao) 12- 16g

Chủ trị:

Trẻ em biếng ăn, rối loạn tiêu hoá do tỳ hư, suy dinh dưdng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, chia uống 2 lần ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm Tiểu chiến sỹ hoàn:

TIỂU CHIẾN SỸ HOÀN

Bột Củ cói (sao)40g

Bột Củ cói (nưâng)40g

Bột Chuối tây chín200g

Bột thịt cóc100g

Chủ trị:

Trẻ em Cam tích – xanh xao, gày còm, bụng ỏng, đít vòm.

Người lớn: tiêu hoá kém, ăn kém.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các bột trộn đều cho vào mật ong hoặc kẹo mạch nha đã cô thành châu, luyện kỹ làm hoàn 10 -12g ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 hoàn với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 81

Lá Chanh 12-20g
Lá Gai 18- 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Hạt Tía tô 10- 12g
Tang bạch bì (tẩm mật sao) 16 – 20g
Bách bộ 20 – 30g
Trấn bì 6-8g

Trẻ em: 1 tuổi uống 0,5 – 1g ngày.

2tuổi uóng 1-1,5 ngày.

3tuổi uống 1,5 – 2g ngày.

4-5 tuổi uống 2- 2,5g ngày.

6-7 tuổi uống 2,5 – 3g ngày.

8-10 uống 3 – 4g ngày.

Tất cà đều chia uổng lần, uống với nước chin nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 83

Chủ trị:

Chừng ho gà.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang. Kết hợp cho uống thêm:

CAN KHƯƠNG TRỮ MA DIỆP TÁN

Lá Gai ( tẩm nước tiểu sao) 80g

Gừng khô20g

Cả hai vị sao, sấy khô tán bột mịn mỗi lấn uống 8g trộn với Mật ong.

Ngày uống 2 lần.

BÌNH CAN GIA VỊ 82

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Đậu đen (sao) 50 – 100g

Muối ăn (rang hết nổ) 5-10g

Con Dế rũi ( con cầy cậy)(Kéo đuôi bò cứt sấy khô) 50 – 100g

Chủ trị:

Chứng đái dầm.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị sao, sấy khò giòn tán bột mịn, cho vào mật ong đã cô thành châu, luyện kỹ làm hoàn 10g.

Ngày uống 20g chia làm 2 lần. uống với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 83

Lả Chanh 12 ‘ 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Trần bi 18 – 40g
Muối Sn 20 – 40g
Quả Bồ kết 20 – 40g
Mật gà 6-12 cái

Chủ trị:

Chứng ho gà.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị sấy khô tán bột mịn, trộn đều.

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Thạch hộc 16- 30g
Hồ tiêu (bột) 2 – 4g
Mật ong 30 – 60 mĩ.

Chủ trị:

Chứng trẻ em ìa chảy, mất IÌƯỚC, nhiễm độc thần kinh, co giật, đầy bụng.

Cách dùng, liều lượng:

Bột Hổ tiêu trộn lẫn với mật ong để riêng.

Các vị khác cho vào 400 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, cho bột Hồ tiêu, Mật ong vào quấy đều, chia uống 2 lần và cho uống thêm

1 trong các nước sau:

-NƯỚC Dừa + 0,5g bột Hổ tiêu.

-Nước Cháo loãng + 0,5 g Bột Hổ tiêu.

-Nước sắc Mạch môn + 0,5g Bột Hổ tiêu.

-Nước sắc Đậu xanh + 0,5g Gừng.

-Nước Mía + 0, 5g Gừng.

BÌNH CAN GIA VỊ 85

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 20 – 30g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Thăng ma 12- 16g
Củ Dứa dại 16 – 20g
.

Chủ trị:

Chứng sa dạ con

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc chia uổng 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp dùng thuốc đắp ngoài. Dùng một trong các cách sau:

Cánh Bèo cái1 nắm

Hạt Thầu dầu tía1 nắm

Đầu ruổi quả Chuối tiêu 1 nắm

Tất cả rửa sạch để ráo nưởc, giã nhỏ đắp vào

2huyệt: Bách hội và Quan nguyên.

Hoặc dùng:

Hoa Thiên ly1 nẩm

Lá Vông1 nắm

Tất cả rửa sạch để ráo nước, giã nhỏ đắp vào dạ con sa. Nếu dạ con sa đả làu (độ 3-4) thì phải rửa sạch dạ con sa bằng nước Hành tươi và Giấm trước khi đắp thuốc và băng khố.

BÌNH CAN GIA VỊ 86

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay

Phèn phi2,5 – 5g

Bồ công anh30 – 50g

Vòi voi12 – 16g

Sài đất12- 16g

Chủ trị:

Sưng vú, áp xe vú.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml Í1ƯỚC thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp dùng lá Bồ cóng anh tươi rửa sạch để ráo nước, giã nát thẽm chút muối đắp vào nơi vú sưng đau.

BÌNH CAN GIA VỊ 87

Lá Chanh O)

o

CSI

1

CM

Lá Gai 18 -20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Thông thảo 12- 16g
Hà thủ ô trắng 12- 16g

Chủ trị:

Thiếu sữa, ít sữa, mất sữa.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nưâc, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hạp ăn cháo Móng giò lợn và vẩy Tê tê:

Móng giò lạn (sao cát phồng giòn) 50g

Vẩy Tê tê (sao cát phổng giòn)

Lá Sung tật bánh tẻ tươi thái nhỏ

Lá Mít non tươi thái nhỏ

Lả Hà thỏ ô tươi thái nhỏ

(không có cũng được)

Gạo nếp mới

Móng giò lợn, vẩy Tê tê sao cát giòn tán bột mịn để riêng. Gạo nếp nấu cháo với Chân giò lợn (nếu có). Sau khi cháo nhừ cho các lá Sung, lá Mít, iá Hà thủ ô và quấy đều đun sôi tiếp, cho bột Móng giò lợn, bột vẩy Tê tê mỗi thứ 2 thìa cà phê (10g) vào và một chút muối, mì chính quấy đều bắc ra để 10 phứt múc ãn.

Ngày ăn 1 lần, ăn tới khi nào sữa về nhiều thì thôi thường ăn 4- 5 lẩn là có sữa về nhiều.

BÌNH CAN GIA VỊ 88

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Hải tảo (Rong câu) 20 – 30g

Dây Mơ lông16 – 20g

Rau Rút16-20g

Thương nhĩ tử50 – 60g

Vỏ câyTầm duột 16’20g

Thuỷ điệt1 – 2g

Chủ trị:

Bướu cổ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị Hải tảo, Thuỷ điệt, Thương nhĩ tử sấy khò tán bột mịn để riêng.

Các vị khác cho vào 800 ml nước, sắc chắt lấy 200 ml nước thuốc, cho bột Hải tảo Thương nhĩ tử, Thuỷ điệt vào đun sôi chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kièng ky.:

Thời gian uống thuốc cẩn phải ăn nhạt.

BÌNH CAN GIA VỊ 89

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Gai bồ kết20 – 30g

Lá Bạc sau16-20g

Ồ long vĩ6 – 8g

Dây Tơ hồng xanh16-20g

Cây hoa Cứt lợn(tẩm muối sao)16 – 20g

Lá Sắn thuyền12 – 16g

Chủ trị:

Chứng viêm xoang, viêm xoang có mủ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 90

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Tô mộc 8- 10g
Huyết giác 8- 10g
Nghệ vàng 8- 10g
Ồ long vĩ 6 – 8g
Thiên niên kiện 12 -16g
Giấm thanh 50 ml
Đường 50g

Chủ trị:

Chứng ứ máu, tim bầm do chấn thương, té ngã.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 91

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Huyết giác 8- 10g
Sơn thục 12 – 16g
Thổ phục lính 20 – 30g
Tục đoạn 12- 16g

Chủ trị:

Gẫy xương (kín). Tiêu sưng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm Trật đả hoàn 10g/ngày (Trang 630) và dùng thuốc bó ngoài:

THUỐC BÚ NGOÀI

Vòi voi 20g
Lá Mỏ quạ 50g
Lá Mơ 10g
Vỏ Cày gạo 100g
Cỏ Cò cò
(Lông cò hay Ngổ rừng) 30g
Thài lài (trắng hoặc tía) 50g
Đường đen 50g

Tất cả các vị giã nhuyễn cho vào 50 ml rượu trắng sào nóng, bó vào nơi xương gẫy khi đã được nắn chỉnh hình.

BÌNH CAN GIA VỊ 92

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18-20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Dãy Tơ hồng 20 – 30g
Thổ phục linh 20 – 30g
Ngải tượng 12- 16g
Thạch xương bổ 8- 12g

Chủ trị:

Chứng loạn nhịp tim (Ngoại tâm thu)

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống:

Sa nhân xương bồ xuyên tiêu tán:

Sa nhân8g

Xương bồ16g

Xuyên tiêu16g

Tất cả sấy khô tán bột mịn, chia uống làm 3 lần trong ngày.

BÌNH CAN GIA VỊ 93

Lá Chanh12 ~20g

`Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi 2,5 -5g
Vỏ Xoan (Cạo bỏ vỏ nâu) 10g
Ngũ bội tử 10g
Địa liền 10g
Binh lang 10g
Phèn phi {gia thêm) 2g

Chủ trị:

Sâu răng, có mủ chân răng.

Cách dùng, liều lượng:

Lá Chanh, lá Gai, lá Cối xay, Phèn phi (trong bài binh can) cho vào 400 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, uống 2 lần trong ngày. Kết hợp dùng các vị: vỏ Xoan, Ngũ bội tử, Địa liền, Binh lang, Phèn phi (gia thêm) sấy khô tán bột mịn, dùng tăm bông thấm dầu lạc hoặc dầu vừng chấm thuốc bột nhét vào nơi răng sâu, hoặc chà xát vào nơi chân răng có mủ và ngậm thêm hạt Thảo quả (Tò ho).

BÌNH CAN GIA VỊ 94

Lá Chanh 12- 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6 – 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Dây Tơ hồng xanh 16 – 20g
Thổ phục linh 16- 20g
Ngải cún 16 – 20g
Ngải tượng 12- 16g
Tía tô đất 12- 16g
Chè Vằng 8 – 12g
Ngũ gia bì 8 – 12g

Chủ trị:

Chứng thần kinh binh suy nhược, ăn ngủ kém.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 95

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18- 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi 2,5 – 5g
Đậu đen (sao cháy) 50g
Đậu tương (sao cháy) 50g
Vừng đen (rang hết nổ) 40g
Ngải cứu 20g
Muối rang 2g

Chủ trị:

Bổ thận – Thận hư.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị trong bài binh can: Lá Chanh, lá Gai, lá Coi xay, Phèn phi sắc lấy nước để riêng:

Các vị: Đậu đen, Đậu tương, Vừng đen, Ngải cứu, Muối rang đều sấy khô tán bột mịn.

Ngày uống 2 lần mỗi lần 10 – 15g với nước sắc bình can.

BÌNH CAN GIA VỊ 98

Lá Chanh12 – 2Qg

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay12 – 16g

Phèn phi2,5 – 5g

Bời lời hương20 – 40g

Dây Tơ hồng xanh 20 – 30g

Thổ phục linh20 – 30g

Rau má16 ‘ 20g

Ngải tượng12 – 16g

Chủ trị:

Đưa xung mạch xuống (hạ mạch xung dương xuống).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sầc lấy 200 ml nước thuốc, chìa uống 2 lấn trong ngay.

Ngày uống 1 thang.

Vừng đen12-

cẩu tích16 –

Bách bộ16-

Kim ngân16 –

Thương nhĩ tử16-

Cam thảo nam10-

Thổ phục linh20-

Chủ trị:

Tiêu độc, giải độc toàn thân.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc

Nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ 98

Lá Chanh o

CNI

1

CSI

Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phi 2,5 – 5g
Nghể răm 20 – 30g
Vỏ Cây gạo 20 – 30g
Lá Sắn dây 30 – 40g
Sài đất 30 – 40g
Hoa kinh giới 12- 16g
Lá Bổ cu vẽ 12- 16g

Chủ trị;

Rắn độc cắn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 150 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thuốc hoàn:

HOÀN QUẾ GỪNG TRẨU VÔI

BÌNH CAN GIA VỊ 97

Lá Chanh 12 – 20g
Lá Gai 18 – 20g
Lá Cối xay 6- 10g
Phèn phì 2,5-5g
Vò Cây gạo 12- 16g
Hà thủ ô trắng 12- 16g

Trầu không40%

Gừng già30%

Quế chi20%

Vôi bột10%

Tất cả các vị sấy khô tán bột mịn, luyện mật ong làm hoàn.

Mỗi ngày uống 16 – 20g chia làm 2 lần.

Uống với nước thuốc sắc trên.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.
Vì một cộng đồng sống khoa học và khỏe mạnh. Nơi chia sẽ những kinh nghiệm tác dụng các cây thuốc nam và những lối sống khoa học hiện đại tốt cho mọi người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên